Exxon Says Australia Carbon Tax Preferable to Trading